Guestbook - Żżomm Kuntatt Magħna

Isem:
 
Email:
 
Lokalita':
 
Kumment:
 
 
 
 
X'inhu r-riżultat ta' din is-somma? 7 + 2 =
 
 
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
23  
bandisti - naxxar
03 Jannar 2010 11:29 AM
inhossuna kburin li ahna bandisti tal-post malbanda peace ,eta tara li f dan ix xahar amilna zewg programmi kbar ta livell gholi u meta tara li il banda kella 6 servizzi. inheggeg lil bandisti kollha biex nibqaw nattendu bi hgarna kif qedin naghmlu u lil dawk il-bandisti li ghal xi raguni kienu waqfu biex jergaw jigu ha nkomplu inkabbru l-banda taghna li tant inhobbu. is-sena t-tajba lil kulhadd
kevin grech - naxxar
05 Jannar 2010 07:27 PM
Nghid prosit lil dawk kollha li hadmu fil presepju mekkanizat li rebhu l-ewwel post li avolja ma kienx hemm kompetizjoni biex intrebah dan il-premju ried jintlahaq certu livell. Prosit mil-gdid
bandist - naxxar
10 Jannar 2010 04:04 PM
nixtieq nghid prosit lis surmast Lino Pirotta tas success li ghamel f'parigi
Kevin Agius [webmaster] - Naxxar
10 Jannar 2010 04:22 PM
Nixtieq nghid proset lill-Banda kollha tas-Success li dan l-ahhar qeghdin inkomplu naghmlu. Proset u ejja ha nibqaw sejrin hekk!! Nixtieq nahtaf l-okkazjoni biex nghid proset liz-zewg surmastrijiet Naxxarin li ghandna Mro Lino Pirotta tas-sagrifficju li qeghdin jaghmlu biex jghinu lilna l-bandisti nissahhu u ninnghaqdu u NISSUDAW. Proset kbira tmur ghas-surmast Mro.Lino Pirotta tas-success kbir li ghamel gewwa Parigi! Proset lill-kullhadd!! Nheggeg lill-bandisti kollha biex jergaw jibdew jitilaw il-kuncerti kollha halli nibqaw inkunu dejjem numeruzi. Ejja halli nibqaw nissahhu !! Viva s-Socjeta Muzikali Peace! u Viva l-Banda Kbira Taghna!!
Lino Pirotta - Naxxar
17 Jannar 2010 11:14 AM
Prosit liz-zghazagh taghna tal-Presepju Grandjuz li tawna. KEEP IT UP! Ir-ritratti jixhdu x-xoghol dedikat li sar f'din il-bicca arti.
Elaine - Naxxar
19 Jannar 2010 09:55 PM
Grazzi hbieb tas-sapport li urejtu mieghi u ma ohti fl-iktar mument difficli, ghat-telfa ta missierna. Grazzi ta l-appogg mill-qalb.
Kevin Agius [webmaster] - Naxxar
19 Jannar 2010 11:06 PM
Elaine... Jien personalment nixtieq nghidlek minn-qalbi kelma wahda "kuragg!". Dan huwa mument ferm difficli bhalissa ghalikom imma jekk temmnu fikom infuskom timxu. Kullhadd jaf minn kien missierkom! Kemm kien ihobbu l-Kazin u dejjem kont tarah b'dik id-dahka fuq wiccu! Kuragg Elaine! Dak qed jitlob ghalikom minn hemm fuq! Appogg minn ghandna ssibu dejjem xhin tridu! L-hbieb ghalhekk qeghdin! Narakom u Kuragg mill-gdid!
partitarju pbc - naxxar
20 Jannar 2010 06:15 PM
nixtieq Nati il-kondoljanzi lil Elaine u Ann Marie ghat telfa ta missierhom. Zgur li ha sibna emm ghalikom f'dak kollu li jkolkom bzonn, ghax ahna familja wahda u kulhadd ikollu bzonn lil xulxin. Kuragg
k grech - naxxar
07 Frar 2010 05:50 PM
nixtieq nghid prosit lit tim tan naxxar lions li jinsabu fl ewwel post fil kampjonat ta tielet divizjoni, Nheggeg lil kulhadd jitla jati is support lit tim tar rahal taghna.
partitarju kburi tal-BANDA PEACE - naxxar
19 Frar 2010 10:18 AM
nixtieq nissugerixxi li jsir qisu get together jew riciviment al dawk kollha li xi darba jew ohra kienu jaghmlu parti mil-kummissjoni zghazagh biex bhekk tikber iktar lghaqda bejn il membri tal-passat u prezenti. u nkomplu nkabbru il-kazin taghna.

Aħbarijiet Riċenti

Kalendarju tax-Xahar

 • April 2024
  ĦadTneTliErbĦamĠimSib
  31123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  2829301234
  567891011

Mill-Arkivji

Ħajr lil

Segwijna fuq Facebook

Segwijna fuq Spotify