Guestbook - Żżomm Kuntatt Magħna

Isem:
 
Email:
 
Lokalita':
 
Kumment:
 
 
 
 
X'inhu r-riżultat ta' din is-somma? 0 + 3 =
 
 
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
23  
Anthony Deguara - Naxxar
26 Marzu 2012 01:10 PM
Nixtieq nghid prosit lil kull min kellu x'jaqsam mal-Cantata li ttellghet nhar is-Sibt li ghadda ghax vera hrigna b'unuri kbar. Prosit lil Maestro Karl Fiorini u lil Maestro LLino Pirotta tax-xoghol li ghamlu. prosit tmur lil Fr.Richard Borg u lil bandisti kollha specjalment dawk tal-post ghax ghamilna xoghol mill-aqwa. Nawgura iktar successi ghal-banda taghna...
Neville Gauci - Naxxar
26 Marzu 2012 06:59 PM
Prosit kbira lil dawk kolla li b'xi mod amlu parti mill-bicca xoghol kbira li l-Peace Band Club tellghet nhar is sibt li adda. Kumitat, Sotto-Kumitati, is Surmast Lino Pirotta, il-Maestro Karl Fiorini, lis-Soprana Rosabelle Bianchi, lit-Tenur Vincenti, il-Bandisti kolla li daqqew fil-Cantata, lill-kor The New Choral Singers u lid-direttur taghhom Robert Calleja u wkoll lil Cliffor Galea talli ghogbu jipprezenta il-Cantata fost nies ohrajn li ghenu hafna bix din il-holma li kellha l-ghaqda taghna saret realta. Grazzi hafna lil kulhadd! nihu spunt zghir bix infakkarkom li nar l-erbgha tat-tniebri ha jkun emm kuncert ta marci funebri mtellgha mis-socjeta taghna bhala parti mill-attivitajiet ta din is-sena. Kulhadd huwa mistieden. CDs tal-Cantata huma ukoll ghall-bejgh u jistghu jinxtraw mill-kazin! Grazzi tas-support
kevin grech - naxxar
26 Marzu 2012 09:33 PM
Prosit kbira lil kull min hadem biex itellet is serata meraviljuza ta nhar is sibt li ghadda fejn zgur li se tibqa tisemma fil gejjieni.
lino Pirotta - Naxxar
28 Marzu 2012 10:55 PM
Nixtieq niehu l-okkazjoni sabiex nirringrazzja pubblikament lil kull min b'xi mod ta sehmu sabiex il-Kuncert ta' nhar is-Sibt kien success. Ma nixtieqx insemmi ismijiet, ghax nibza li nhalli lil xi hadd barra. Izda ma nistax ma nghatix prosit lill-muzicisti taghna u l-Kummissjoni Banda, li minajrhom zgur dan il-Kuncert ma kienx jittella. U fuq kollox lill-Kumitat Centrali li gharaf jikkoordina kollox. Awguri Banda Peace.
Carm Grech - Iklin
09 April 2012 08:57 PM
Sur webMaster, nitolbok biex taghtini ftit spazju sabiex inkun nista nghid proset lil Banda Peace li regghet uriet kemm hija Banda kapaci u li minn dejjem telghet kuncerti ta'livel gholi. Il-Kantata ta Karl Fiori u kliem ta Fr Richard, Direzjoni ta Lino Pirotta u b'numru sabieh ta bandisti tal-post. Ma dawn kelna kor ta' livel gholi kif ukoll hidma ko-ordinata minn diversi membri tal kumitat u sotto kumitati u membri. Tajjeb li wiehed jisma' il kliem ta din il kantata ghax huma kliem b'messagg li japlika ghal dawn iz-zminijiet tal-lum ukoll. Grazzi tas-sodisfazjoni li tajtuni.
Carm Grech - Iklin
09 April 2012 09:03 PM
Numru sabieh ta Bandisti tal-post tas-socjeta taghna regghu kienu l-protagonisti fil-purcisjoni tal-Gimgha l-Kbira. Banda li kienet b'hoss perfett u daqqew marci funebri mil aktar sbieh ghan-Naxxar. Proset u awguri lil Banda Peace.
John Wynn - USA
24 April 2012 02:34 AM
With fond memories of my years in Naxxar 1972 - 1975
Edward Azzopardi - Naxxar
24 Ġunju 2012 06:32 PM
Nifrah lil Dr. Martin Fenech u Walter Amato ghall-konferma taghhom mis-Socji bhala President u Segretarju rispettivament. Nawgura wkoll lil Anthony Cauchi li ha jerga jibda jifforma parti mill-Kumitat Centrali, kif ukoll lil Carm Grech li nhatar bhala President Onorarju. Ejjew ha nahdmu llkol flimkien ghal festa sabiha u kbira.
Micheal Bugeja - Mellieha
10 Lulju 2012 11:26 PM
Proset ta' dan is-sit vera sabih u nteressanti. Tislijiet mill-banda Imperial tal-Mellieha.
Joe Bellia - Canada
16 Lulju 2012 01:13 PM
Nice to see some faces from the past to be active in the Naxxar activities. Keep it up Walter. The best to all. From Canada.

Aħbarijiet Riċenti

Kalendarju tax-Xahar

 • April 2024
  ĦadTneTliErbĦamĠimSib
  31123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  2829301234
  567891011

Mill-Arkivji

Ħajr lil

Segwijna fuq Facebook

Segwijna fuq Spotify