Guestbook - Żżomm Kuntatt Magħna

Isem:
 
Email:
 
Lokalita':
 
Kumment:
 
 
 
 
X'inhu r-riżultat ta' din is-somma? 3 + 1 =
 
 
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
23  
naxxari - naxxar
20 April 2010 04:23 PM
Inkompli inheggigkom biex tkomplu titilaw tatu issupport taghkom kif qedin tamlu lit tim tan naxxar al lahhar zewg loghbiet li baqa u tkompli tirrenja i lhbiberija li hemm bejn iz zewg partitarji ta zewg kazini. inheggeg ukoll biex nissaportjaw lil kazin naxxari liehor fil festival tan nar ta lart u ngibu lir rahal taghna n-NAXXAR qabel kollox
kevin Grech - naxxar
29 April 2010 07:11 AM
nixtieq nati il-kondoljanzi tijaj lil familja chircop u najdilhom biex jaghmlu kuragg f'dawn il-mumenti diffcili. Zgur li Johny jibqa f'qalbna u kien ezempju ghal kull bandist R.I.P
Daniel Bonavia - naxxar
29 April 2010 12:13 PM
rip... JONY alkemm ma tantx ili wisq li bdejt indoqq mal banda xorta ilhaqtek ukoll f certi mumenti mal banda specjalment mal-Brass Band, id-Dar tal-Providenza. Proset u grazzi ta kull ma ghamilt ghas socjeta u ta' kemm kont ezemplari ghalina.
Kevin Agius - Naxxar
29 April 2010 01:12 PM
Nixtieq inkompli ma dak li qalu shabi u ma' dak li ktibt fl-artiklu! Jien apparti li kien bandist ezemplari ghalijja hu kien ukoll il-gar tieghi li dejjem kont tarah b'dik it-tbissima fuq xuftejh. Kuljum kont nisimaw iddoqq , ma kienx jitlef gurnata! Kien jitla kull kuncert u servizz li kien isir. Qatt ma naf li tilef kuncert meta kien ghadhu jiflah! Ta' dan nixtieq nirringrazah hafna ghax ghalkemm dejjem ura li hu bandist ezemplari , kien ukoll habib kbir tas-Socjeta'!! Grazzi mill-qalb ta kollox Johnny!!
Anthony Deguara - Naxxar
29 April 2010 02:19 PM
NIXTIEQ nghati il- kondoljanzi lill- familja chircop!!! Grazzi Johnny ta' kull ma ghamilt maghna u ta' kemm hegigtni biex nistudja halli nohrog indoqq. Grazzi ta' kollox ....ma ninsewk qatt.......
Elaine - Naxxar
29 April 2010 08:55 PM
John, Grazzi ta Kollok.... is-Socjeta Thallilek Post li Dejjem Kien ghadu u jibqa jixraqlek. GRAZZI
partitarju naxxari - naxxar
04 Mejju 2010 09:48 PM
inheggeg lil kulhadd biex fi lloghba li gejja kulhadd jitla jaghti is support lit tim naxxari ha nalqu it tieni round fuq quddiem halli imbad ikun jiddependi skond kif jigu lavversarji tana jekk ikolniex decider jew le. COME ON LIONS
Lino Pirotta - Naxxar
09 Mejju 2010 09:41 AM
Grazzi John!!! Ghalkemm tliftek bhala Habib personali u bhala Bandist ta VERU, iz-zmien li qattajna flimkien dejjem jibqa ta' ispirazzjoni kemm ghalija u kemm ghall-Banda. Kont u tibqa l-Bandist ideali, responsabbli u Leali. Kuragg Charlotte, Patricia u Christine. Ahna dejjem nibqghu hemm ghalikom
kevin - naxxar
26 Mejju 2010 12:03 AM
ejja l-ahwa kull min jista nhar l-Hamis jitla jati is support tieghu lit team naxxar. KURAGG LIONS
QVB - Zurrieq
01 Ġunju 2010 12:26 PM
L-Ghaqda Karmelitana u Banda Queen Victoria, ghadha kemm nehdiet fis-suq antologija ta' marci mill-pinna tas-Surmast Emmle. Bugeja. Fl-okkazjoni ta' sena mill-mewt ta' dan il-kompozitur wild is-Socjeta' Karmelitana, il-Banda Queen Victoria irrekordjat Double Disc b'selezzjoni ta' whud mill-aqwa successi tal-karriera birllanti tieghu mill-1947 sal-lumm. Prezz: 25 Euros. www.carmelitesocietyzurrieq.org

Aħbarijiet Riċenti

Kalendarju tax-Xahar

 • April 2024
  ĦadTneTliErbĦamĠimSib
  31123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  2829301234
  567891011

Mill-Arkivji

Ħajr lil

Segwijna fuq Facebook

Segwijna fuq Spotify