Guestbook - Żżomm Kuntatt Magħna

Isem:
 
Email:
 
Lokalita':
 
Kumment:
 
 
 
 
X'inhu r-riżultat ta' din is-somma? 6 + 4 =
 
 
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
23  
Anthony Deguara - Naxxar
17 Lulju 2012 11:36 PM
Niehu gost naqra kummenti minn emigranti Naxxarin li jhobbu l-banda taghna,huwa bix-xieraq f'din is-sena tal-anniversarju tal-150 sena banda li dawn l-emigranti jaqsmu maghna u jifirhu maghna f'dawn ic-celebrazzjonijiet. Huwa gest sabih hafna jekk jibghatu lejn in-Naxxar tifkiriet taghhom f'zmien il-banda u anke xi rigal migbur minnhom bhala Naxxarin supporters tal-Banda Peace. Grazzi.
Edward Azzopardi - Naxxar
23 Lulju 2012 12:16 AM
Proset lill-Bandisti, specjalment tal-post, lill-Kummisjoni Banda u dawk kollha nvoluti biex is-servizz fiz-Zurrieq ikun success. L-esekuzzjoni tal-marci, anke ta' dawk difficli, kienet wahda mill-aqwa.
carm grech - iklin
06 Settembru 2012 07:20 AM
Ma tistax ma tghidx prosit lil minn hadem biex ingabret dik l-istorja lirejna fuql-is sreen fil-pjazza il- bierah ghax jien naf kemm hija difficli biex is-sib xi haga relatata mal-kazin. Prosit tassew.
mariella chetcuti - naxxar
06 Settembru 2012 03:33 PM
Proset tassew lil kummisjoni zaghzagh, edward azzopardi u kull min ta sehmu biex ittelgha il-feature tal-bierah. Kburin bikhom. Hudu pjacir u taqawx ghal provokazzjoni. Prosset
kevin grech - naxxar
13 Settembru 2012 08:28 PM
prosit lil kull min kien involut biex kelna festa sabiha u kompluta minn kollox.
Fiona - Naxxar
29 Settembru 2012 09:16 PM
Proset u awguri ghal futur
Edward Azzopardi - Naxxar
14 Ottubru 2012 10:05 PM
Proset u grazzi kbira lill-Bandisti tal-post li hadu sehem fil-quddiesa u marc illum, kif ukoll dawk kollha li akkumpanjaw lill-Banda u attendew fl-attivita tal-bierah. Kienu jumejn mill-isbah bil-partecipazzjoni ta' kulhadd!!
Toni Naxxar - Naxxar
22 Diċembru 2012 05:00 PM
Prosit lil webmaster talli jzomm il-website tas-Socjeta' taghna bl-ahjar mod, ghandna nkunu tassew kburin li hija l-unika website fir-rahal taghna aggornata daqshekk :) Prosit kbira lil min kellu x'jaqsam mac-celebrazzjonijiet li ghamilna tul din is-sena memorabbli li kellna flimkien :) J'Alla nibqghu hekk ghal dejjem..... Viva l-OMM L-GHAQDIET NAXARIN :)
Daniel Vella - Birkirkara
19 Frar 2013 08:57 PM
NHAR IL-HADD LI GEJ 24 TA FRAR 2013 FUQ L-ISTAZZJON RADJU MALTIN BISS 106.6FM IL-PROGRAMM MARCIFEST SER IKUN DEDIKAT LIS-SOCJETA MUZIKALI PEACE , F`DAN IL-PROGRAMM HEMM FEATURE DWAR SOCJETA PEACE KIF UKOLL FESTA TA MARCI BRIUZI MINN RECORDINGS LI SARU MILL-BANDA PEACE BEJN L-2007 U L-1990 . WAQT L-ISTESS PROGRAMM SER JINDAQQU DIVERSI INNJIET TAS-SOCJETA FOSTOM L-INNJIET MARJANI LI GEW IREKORDJATI FL-1990. TITILFUHX!
Francesca - Naxxar
05 April 2013 12:25 PM
Proset tas-sehem tal-Banda fil-festi tal-Gimgha Mqaddsa.

Aħbarijiet Riċenti

Kalendarju tax-Xahar

 • April 2024
  ĦadTneTliErbĦamĠimSib
  31123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  2829301234
  567891011

Mill-Arkivji

Ħajr lil

Segwijna fuq Facebook

Segwijna fuq Spotify