Guestbook - Żżomm Kuntatt Magħna

Isem:
 
Email:
 
Lokalita':
 
Kumment:
 
 
 
 
X'inhu r-riżultat ta' din is-somma? 7 + 8 =
 
 
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
23  
Meme - Naxxar
09 Settembru 2009 01:05 PM
Prosit kevin tal-website sabiha, u ta l-attivitajiet fil-festa nistennewkom ukoll tigu tissuportjaw lit tim ta Naxxar Lions fil-hidma taghna biex nergghu nibdew telghin f divisjonijiet ghola u nkomplu naghmlu gid lin Naxxar
Neville - Naxxar
10 Settembru 2009 12:03 PM
prosit kbira lil min hadem fuq din is-site sabiha tax-xoghol professjonali li ghamel biex din il-website setghet issir realta. prosit ukoll lill-partitarji kollha tal-banda peace li bil-hila taghhom kellna festa meraviljuza kif dejjem kellna! VMB u viva l-ewwel u l-aqwa banda Naxxarija PEACE BAND CLUB!
Jonathan Sacco - Naxxar
10 Settembru 2009 01:08 PM
L-ewwel haga nixtieq nghid prosit lil kevin tal-website ghax bhekk nies jkunu jafu xqed isehh fdin is-socjeta u tieni prosit lilna zaghzagh li rnexxilni noholqu festa sabiha kif suppost. Ejjew nuru li ahna maqughdin sena kollha!!
Kevin Agius [webmaster] - Naxxar
10 Settembru 2009 03:18 PM
Nixtieq nerga nirringrazja lill-kulhadd ghal dan is-support shih li qeghdin tatu lill din il-website kif ukoll lis-socjeta. Kelna festa ohra sabiha u hawnhekk nixtieq nirringrazja minn qalbi lill kull minn ikopera mas-Socjeta' biex inwaslu festa ohra ta' dan il-kalibru. Nheggigkom biex izuru dan is-sit ta'spiss biex intom stess tkunu tafu l-attivitajiet, ahbarijiet, informazzjoni etc... fuq din is-Socjeta'. M'ghandix dubju li ser narakom fil-jiem li gejjin fil-kazin ghax ahna kollha partitarji s-sena kollha!Grazzi mill-gdid!
Joseph Farrugia - Naxxar
10 Settembru 2009 04:26 PM
L- ewwelnet nixtieq nirringrazja publikament lil Kevin Agius li ha hsieb ix- xoghol ta' din is- sit tal Banda taghna! Xoghol li ghamlu fi zmien li seta gawda hafna izda kien grat lejn is- socjeta li ried ilesti l- commitment tieghu! Barra min hekk nixtieq nejd PROSET lil- Kumitat Centrali u Kummissjonijiet talli fil festa zammew il- kalma! L- ahhar messagg tieghi, huwa biex min din il- web page miehdu the most of it u ma tkunx web page bhal ohrajn ghal dawk li jhobbu l banda taghna!
Neville Fenech - Mosta
10 Settembru 2009 04:26 PM
Illum ergajna gejna ghal hajja ta kuljum, hekk kif bilajnuna ta Alla u ta Maria Bambina ghadda kollox b'wicc il-gid. Nixtieq najd proset lil kull min ghamel xi haga fil-kazin biex kelna festa sabieha u kalma minn naha taghana ghax il-partitarji taghana irnexielom jibqaw kalmi avolji gieli tara li jsiru xi ingustizji maghana.
Lino Pirotta - Naxxar
10 Settembru 2009 05:23 PM
Prosit Kevin! Keep this up! U grazzi kbira lil Kumitat ta' l-ghajnuna, u fuq kollox lill-Bandisti li tant jiehdu pacenzja bija
Louis - Naxxar
11 Settembru 2009 12:57 AM
F ismi bhala Direttur Zghazagh u f'isem il Kummissjoni Zghazagh li taghha kevin stess huwa membru, nixtiew nirringrazzjak personalment tax-xoghol siewi li ghamilt. l-istennija ghal din is site kienet worth it!! flimkien ma dan nixtieq nghid ukoll li s socjeta ghanda bzonn tesponi l-istorja taghha wara l hmieg kollu li tefaw fuqha minhabba dak li gara. Prosit hafna Kevin tax-xoghol siewi li ghamilt. Keep it up u ejja ha nahdmu ghax ghandna sena ohra quddiemna
Matthew - Naxxar
12 Settembru 2009 06:19 PM
prosit kbira ghal min ghamel u ghin f'dan is site... Viva l-PBC :) u viva marija bambina
Victoria Sant - Rabat
13 Settembru 2009 01:05 PM
Prosit tal-website sabieha u interessanti li ghandkom. Keep it up! God bless you.

Aħbarijiet Riċenti

Kalendarju tax-Xahar

 • April 2024
  ĦadTneTliErbĦamĠimSib
  31123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  2829301234
  567891011

Mill-Arkivji

Ħajr lil

Segwijna fuq Facebook

Segwijna fuq Spotify