Guestbook - Żżomm Kuntatt Magħna

Isem:
 
Email:
 
Lokalita':
 
Kumment:
 
 
 
 
X'inhu r-riżultat ta' din is-somma? 9 + 1 =
 
 
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
23  
Membru Attiv - naxxar
21 Frar 2010 11:13 PM
Nawgura li lallievi kollha tal banda Peace specjalment dawk li hergin idoqqu fil-gimgha l-kbira u nheggeg aktar tfal,zghazagh u kbar jitalmu l-banda ma l-ewwel Banda Naxxarija. nawgura ukoll lil bandisti kollha tal-post al program li qed ihejju al gimgha mqaddsa.
naxxari - naxxar
08 Marzu 2010 03:56 PM
inheggeg lil kulhadd biex fil 21 ta dax xahar jitla ta qali jissaportja lir rahal taghna kontra zejtun fejn hija loghba deciziva. Ejja ha nuru is support naxxari MAGHQUD
daniel farrugia - NAXXAR
10 Marzu 2010 11:59 PM
prosit tal poster kevin! eejja ha nuru li n naxxarin al darba nistaw ninaqdu a; gid tar rahal taghna! :) forza lions
Kevin Agius [Webmaster] - Naxxar
11 Marzu 2010 05:34 PM
Grazzi hafna tal-kumment Daniel! Naprezza! Li ma nistax nghati fil-ground dis-sena habba mpenji ohra naghtih bis-support habib! Nispera li minn qieghed jaqra dan il-kumment , nhar il-Hadd 21 ta'Marzu jkun qieghed maghna fic-centenary stadium ta'qali jissaportja lir-rahal tieghu!!! Forza Naxxar Lions!
KG - naxxar
22 Marzu 2010 09:36 AM
Prosit kbira lil dawk kollha li gew jaraw in naxxar tas support li amilna. Prosit ukoll lil bandisti li daqqew il-ground u lil dawk kollha li kellom xjaqsmu ma larmar!
PBC - NAXXAR
01 April 2010 06:48 AM
prosit kbira lil clarinet choir tal via crucis tal-bierah.
Lino Pirotta - Naxxar
05 April 2010 12:04 PM
Well Done!!!!! lill-Kumissjoni zghazagh tal-wirja sagra li tawna fil-Kantina. Id-dettal u l-pacenzja kienu jirriflettu fix-xoghol artistiku li sar. Prosit mill-gdid, u tuna aktar minn dawn it-temi.
Lynn - Gharghur
05 April 2010 08:21 PM
Nixtieq nghid proset lil Banda Peace tas-sehem taghha fil-festi tal-Gimgha Mqaddsa.Grazzi mill-qalb.
Keith Naxxar - Naxxar
07 April 2010 11:45 PM
Nixtiq nejd proset kbira lil Kevin talli qijed izom din il-website up to date... alija personali hija wahda mill-aqwa websites li awn tal baned f'malta. j'alla tibqa sejjer hekk kev! proset! nixtieq nghid proset ukoll lill dawk kollha li hadmu fil-kantina u li hadmu fil-wirja sabiha li kien hemm. PROSET MILL-QALB!!
Anthony Deguara - Naxxar
09 April 2010 04:23 PM
Nixtieq nejd prosit lil kevin tal-website li vera hija sabiha u proset tal-20 000 dhul gewwa il web tas socjeta taghna.Nixtieq nejd prosit kbira lil kull min hadem ghall wirjiet tal-Gimgha Mqaddsa specjalment lill grupp armar.Nixtieq nsellem lil dawk is soci li kienu jew ghadhom jiffrekwentaw il kazin minhabba xi cirkustanzi. Tislijiet........