Guestbook - Żżomm Kuntatt Magħna

Isem:
 
Email:
 
Lokalita':
 
Kumment:
 
 
 
 
X'inhu r-riżultat ta' din is-somma? 0 + 6 =
 
 
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
23  
j borg - naxxar
23 Novembru 2009 05:40 PM
Nawgura lil bandisti kollha u lis-surmast Lino Pirotta ghal program voakli u strumentali li ha jsir fl-MFCC ta qali ghal Karita. Prosit hafna ta dan il-gest ferm sabih
Kevin Agius [webmaster] - Naxxar
12 Diċembru 2009 11:32 AM
Nixtieq nghid proset kbira lill Peace Band Club tal-Programm kbir li hejjew il-bierah gewwa l-MFCC Ta'Qali. Grazzi wkoll ghall-dak in-numru kbir ta'nies li gie jara l-programm, avolja kienet hafna xita. Kien programm fuq livell gholi hafna u urejna bhall-dejjem li din il-Banda kienet, ghadha u tibqa wahda mill-aqwa baned f'pajjizna. Proset kbira tmur ghall-bandisti kollha li hadu sehem il-bierah ghax minnghajr il-kontribut massimu taghhom dan il-programm ma kienx ikun ta'SUCESS! Proset lill-kull bandist u bandista li hadu sehem!! Proset wkoll tmur ghall-Mro Lino Pirotta li dderiga l-banda taghna ghall-bosta snin u ghadhu qed jiderigija b'modd professjonali hafna. Nixtieq nghid proset lill-kantanti, muzicisti, u zeffiena li hadu sehem. Tajjeb tkunu tafu li l-programm li ndaqq il-bierah ser jigi muri fuq it-televizzjoni lokali fit-2 ta'Jannar. Proset u grazzi!
k Grech - naxxar
14 Diċembru 2009 08:45 AM
Prosit kbira lil kulhaqdd tal-programm grandjuz li itella il-gimgha li ghadda fl-MFCC TA Qali u tal-participazjoni fir-rahal tal-Milied gewwa in-naxxar. Prosit ukoll lil kull min hadem fil presepju mekkanizzat l iqed ghal wiri fil-kantina tal-kazin.
GRAZIELLA - NAXXAR
14 Diċembru 2009 03:23 PM
PROSET LIL BANDISTI KOLLHA TAL BANDA PEACEL LI F DAWN LAHHAR 3 HADU SHEM FI STARS FOR CHARITY U FIL CHRISTMAS VILLLAGE GEWWA IN NAXXAR.
Louis Bugeja - Naxxar
22 Diċembru 2009 12:38 AM
Nixtieq nghid grazzi kbira u proset lil dawk iz-zghazagh li taw l-ghajnuna kbira taghhom saiex ittelghet il-wirja tal-presepju mekkanizzat. Minhabba li din kienet wirja ta l ewwel xorta fil-kazin taghna ta min jghid li kienet tinvolvi hafna u hafna xoghol mil-gdid u minghajr l-ghajnuna ta hafna individwi ma setghetx tkun possibli. kienet glied mal-hin izda fl-istess hin holma li saret realta. Dan jixduh il-kummenti sbieh li hargu. ghal darb ohra grazzi mil-qalb
partitarju ta l-ewwel banda naxxarija - naxxar
22 Diċembru 2009 09:21 AM
prosit hafna lil kull min kien involut fil prespju li hemm fil-kantina tal-kazin fejn qed jigbed hafna nies u huwa lunika presepju ta daqs kbir mekkanizzat ghal din is sena. Hemm xi ritratti tal-banda fir rahal tal milied??
Kummissjoni Zghazagh - naxxar
24 Diċembru 2009 09:59 AM
F'ismi u f'isem il-kummissjoni Zghazagh tal-Banda Peace Naxxar nixtieq nirringrazja lil kull min ghina matul din is-sena li ghaddiet u nawgura il-Milied u is-sena t-tajba lil kulhadd.
Anthony Deguara - Naxxar
27 Diċembru 2009 03:38 PM
Nixtieq naghti l awguri tieghi lil kulhadd specjalment lis Socjeta Muzikali Peace.J Alla jkollna sena tajba mimlija bl unuri. Nixtieq inheggeg iktar zghazagh biex jigu iktar l kazin.Min jixtieq jerga jibda jigi, l bibien miftuhin ghal kulhadd u f isem in nies kollha tal kazin niskuzaw ruhna bil quddiem grazzi u Awguri.
bandist zghazugh - Naxxar
28 Diċembru 2009 12:29 AM
Nixtieq nghid prosit lil shabi l-bandisti tal-programm muzikali li tellajna illum fis-Sala Marija Bambina fil-kazin. Prosit kbira lis-solisti kollha flimkien ma Matthew scicluna fuq il-violin u lis-surmast Lino Pirotta. L-ahhar u mhux l-inqas lin-nies kollha li attendew fejn kien hemm attendenza sabiha. Nawgura success iehor lil brass ensemble tas-socjeta ghal program li ha jtellaw fl-ewwel ta jannar fl-10pm id-dar tal-providenza ghal karita u lil banda kollha bid daqq ta carols u marci fid-dar ta lanzjani in-naxxar fl-1 ta jannar ukoll fl 10am. Nawgura lil kulhadd il-festi it-tajba
Lino Pirotta - naxxar
31 Diċembru 2009 02:16 PM
AWGURI GHAS-SENA L-GDIDA 2010 - Grazzi mil-qalb lill-membri tal-Kumitat, bandisti u alljevi, tal-pacenzja li hadu bija tul 2009. Nhossni kburi li nifforma parti mill-familja tal PEACE BAND

Aħbarijiet Riċenti

Kalendarju tax-Xahar

 • April 2024
  ĦadTneTliErbĦamĠimSib
  31123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  2829301234
  567891011

Mill-Arkivji

Ħajr lil

Segwijna fuq Facebook

Segwijna fuq Spotify