Aħbarijiet riċenti

[1-5] minn 315 artikli
>

Jibda x-xahar t'Ottubru ddedikat lill-Madonna tar-Rużarju

Ix-xahar t'Ottubru beda' u għal ħafna devoti tal-Madonna, x-xahar ta' Ottubru huwa dejjem wieħed speċjali għaliex huwa x-xahar ddedikat lill-Madonna tar-Rużarju. Għalhekk, huma bosta nies li matul ix-xahar t'Ottubru jagħżlu li jesprimu d-devozjoni Marjana tagħhom permezz tat-talba tar-Rużarju.

 

Ingħaqdu Magħna - Kummissjoni Żgħażagħ

Il-Kummissjoni Żgħażagħ tixtieq tinforma lil dawk iż-żgħażagħ kollha bejn is-sittax u l-ħamsa u tletin sena sabiex jissieħbu f'din il-familja żagħżugħa tal-Kummissjoni Żgħażagħ. Nixtiequ ninfurmawkhom lis-Soċjeta' qiegħda tfittex żgħażagħ minn oqsma differenti sabiex jingħaqdu magħna ħalli llkoll flimkien nagħtu l-kontribut lill-Kummissjoni f'diversi attivitajiet u proġetti li ser isiru matul din is-sena. Is-Soċjeta' bħalissa qiegħda tilqa' l-applikazzjonijiet ta' dawk iż-żgħażagħ kollha li huma nteressati.

Riċerka għal ritratti minngħand l-ammiraturi tas-Soċjeta'

Il-Festa għaddiet bħal leħħa ta' berqa! Għalkemm din is-sena, faqqet din il-pandemijja globali, s-Soċjeta' tagħna xorta għamlet milli tista sabiex torganizza Festa virtwali billi organizzat sensiela ta' ħames xandiriet diretti bl-isem Bandiera Blu. 

Il-Festa t-Tajba 2020

F'isem is-Soċjeta' Mużikali Peace, nixtieq nawgura' l-Festa t-Tajba lis-segwaċi kollha ta' dan is-sit uffiċjali tas-Soċjeta'. Għal din l-okkażjoni, qiegħed naqsam magħkom poeżija li tirrifletti ż-żminijiet li għaddejien minnhom bħalissa. Ritratt: Id-dħul tal-istatwa b'akkumpanjament tal-Banda Peace u bin-nar mill-isbaħ tal-Għaqda tan-Nar Marija Bambina Naxxar. 

Niċċelebraw flimkien id-Disa' Sibt tal-Festa ta' Marija Bambina

Illum id-disa' Sibt tal-Festa ta' Marija Bambina, it-Tieni jum tat-Tridu propju f'jum il-Marċ tant Popolari tas-Soċjeta' tagħna.Kunu magħna l-llejla 5 ta' Settembru 2020 waqt Xandira LIVE fuq facebook flimkien mal-Kummissjoni Żgħażagħ fid-9:15pm.

Messaġġ mill-President tas-Soċjeta' fuq il-Festa 2020

Illum niftħu x-xahar ta' Settembru fejn b'differenza mis-snin ta' qabel din is-sena ser ikolna preparamenti differenti għal Festa. Fis-snin l-imgħoddijja stajna ninnutaw li mal-bidu ta' Settembru n-Naxxar jibda jintlibes il-libsa tal-Festa b'ħafna armar mill-isbaħ li jsebbaħ lil Belt tagħna. Illum il-President tas-Soċjeta', s-sur Edward Azzopardi ħass il-ħtieġa li f'isem is-Soċjeta' Mużikali Peace tan-Naxxar jaqsam magħna messaġġ sabiħ fl-okkażjoni tal-Festa 2020.

Viva Marija Bambina!

[1-5] minn 315 artikli
>
 
Festa 2020
KURAĠĠ - COVID-19