Guestbook - Żżomm Kuntatt Magħna

Isem:
 
Email:
 
Lokalita':
 
Kumment:
 
 
 
 
X'inhu r-riżultat ta' din is-somma? 9 + 8 =
 
 
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
23  
lanzon - naxxar
30 Diċembru 2011 05:35 PM
prosit kbira lil bandisti li hadu sehem filprogram tamilied specjalment lis solisti ryan,dylan, kyle u stephanie. hasra i ma ntbatitx ittra lil membri ax lattendenza kienet tkun ferm akbar.prosit ukoll lil kumm zgazgh tal kalendarju gdid li ghamlu.nixtieq naddi suggeriment liilparty tatfal ma jinqatax anziinkomplu inkabruh u nheggeg biex isir wiehed az zminijiet tal festa.
Seg.Kumm Zghazagh - Naxxar 1
01 Jannar 2012 03:23 PM
F'isem il-Kummissjoni Zghazagh tal-kazin taghna nixtieq naghti l-awguri tieghi lil kulhadd.Nixtieq nirringrazzja ghal fiducja kbira li nsibu mill-partitarji u membri taghna.Grazzi kbira lil kull min gie jzur il-presepju b'differenza, lil min irreklama fil-kalendarju 2012.Nispera li ntghogob min kulhadd,min jixtieq jakkwista kopja jkellem lil membri tal-Kumm.Zghazagh. Nixtieq nghid nota lil Lanzon Naxxar, nirringrazzjawk tal-interess tieghek fina.Il-party tat-tfal ma sarx minhabba diversi impenji li l-Kumm kellha, izda naccertak li se naghmlu hilitna kollha biex fil-festa u fil-Milied naghmluh lil partitarji tal-futur taghna. Tajjeb nifrah lil Kumm.Banda li bhalissa qed tahdem hafna ghal dawn iz-zminijiet,u fl-ahhar nirringrazzja lil Kevin Agius ghax-xoghol li jaghmel lis-Socjeta' taghna. Filwaqt nheggigkom tkomplu tghinuna bis-sapport taghkom u min jista' wkoll b'mod finanzjarju. Grazzi Hafna. Anthony Deguara.
Kevin g - Naxxar
03 Jannar 2012 01:09 AM
Prosit tal kalendarju ax vera gie sabih. Nheggeg lil kum zghazagh tamel aktar attivitajiet u affarijiet interessanti halli nicelebraw l 150 sena bi kbir.
Naxxari - Naxxar
03 Jannar 2012 09:20 PM
Proset tal kalendarju. Irnexxili nakwista kopja u ghogobni hafna. Proset lill kummissjoni zghazagh u lil Kevin Agius tad disinn.
opinjoni - NAXXAR
17 Jannar 2012 11:20 PM
nixtieq inkun naf ilala il kantata mhix imnizzla flattivitajiet li jmiss u mhix tigi iriklamata. zgur li teatru bhal manuel biex timlieh trid tiriklama din lattivta hekk importanti as socjeta taghna. nixtieq inkun naf ukoll hekk hux ha tinhareg cd ta marci f'din l-okkazzjoni u x-attivitajiet hemm imhejjija specjalment mill kummissjoni zghazagh li hija l-qalb tas socjeta.
kg - naxxar
16 Frar 2012 10:07 AM
Prosit tal-poster tal kantata u nheggeg in nies biex jattendu ax hi okkazjoni unika.
Alison - naxxar
13 Marzu 2012 05:32 PM
Goodluck ghas-serata muzikali li ser itellghu fl-ahhar ta' dan ix-xahar.
kevin g - Naxxar
22 Marzu 2012 11:22 PM
goodluck lil bandisti kollha ghal nhar is-sibt.bic-cert li se tkun serata unika
maryh - Naxxar
24 Marzu 2012 09:00 PM
laqwa banda, keep it up. kburin bikom
Mark Anthony Bezzina - Rabat
26 Marzu 2012 09:32 AM
Jien bniedem li nhobb hafna l-muzika u niprova naghmel minn kollox sabiex natendi kul kuncert li jsir hawn Malta. U kif ghamilt ma baned ohra , anke tal-Victory ma dik tan-Naxxar li kienu ddaqqew l-Universita. Kont gieli smajtkom iddoqqu lilkom wkoll fil-festi tal-140 sena fl-Universita' ta' Malta u kelli wkoll l-unur narakom fin-1994 meta ddaqqejtu t-Teatru Manoel u jekk mux sejjer zball klassifikajtu t-tielet post fl-aqwa baned ta' Malta. Pero' ,nhar is-Sibt bqajt immeraviljat b'dik il-muzika li ddaqejtu. Issoprendejtuni! Qatt ma stennejt li banda Maltija kapaci ddoqq dak il-livell. Jien ghalijja personali din il-Kantata vera kienet unika ghaliex ghalijja personali qatt ma smajt Kantata isbah minn din!! PROSET TA'VERU!!. Mark

Aħbarijiet Riċenti

Kalendarju tax-Xahar

 • April 2024
  ĦadTneTliErbĦamĠimSib
  31123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  2829301234
  567891011

Mill-Arkivji

Ħajr lil

Segwijna fuq Facebook

Segwijna fuq Spotify