Guestbook - Żżomm Kuntatt Magħna

Isem:
 
Email:
 
Lokalita':
 
Kumment:
 
 
 
 
X'inhu r-riżultat ta' din is-somma? 4 + 6 =
 
 
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
23  
kG - naxxar
28 Ottubru 2009 06:54 PM
ejja ha niehdu pjacir il hadd l-ahwa!! nilqaw fostna i lplayer sissoko!!
Kevin [Webmaster] - Naxxar
02 Novembru 2009 02:32 PM
L-ewwelnett nixtieq nghid proset lit-timijiet kollha li hadu sehem il-bierah fil- 5 a side tournament li organizajna. Nixtieq nirringrazja b'modd personali lill kull minn ghin f'dan it-tournament b'modd specjali lill Joseph Farrugia, Kevin Grech li hadmu flimkien mieghi biex organizajna tournament fuq livell gholi bhal tal-bierah. Nixtieq nirringrazja wkoll lill president talli flimkien maghna rraprezenta t-trophies u medalji lit-timijiet. U l-ahhar u mhux l inqas nirringrazja lill Daniela u Graziella Cachia talli ghinu lilna fil-process tal-best player u top scorer f'dan it tournament. Grazzi kbira tmur ghall- min attenda l-bierah u ghal min b'xi modd jew iehor ikopera maghna. Grazzi.
Joseph Farrugia - Naxxar
03 Novembru 2009 12:34 AM
Kevin, hadt gost hafna nahdem mieghek u ma Kevin l iehor! Proset hafna lit teams kollha, specjalment dak rebbieh Excess! Proset ukoll lil kull min ta l kontribut tieghu bxi haga jew ohra mil A saz Z! Il bierah il membri tal kazin gew u kien hemm minnhom ghenu!
kevin - naxxar
03 Novembru 2009 07:07 PM
Prosit lil kulhadd fejn qattajna gurnata flimkien u prsit lit tim rebbieh. nisperaw li jku nhemm ktar tournaments bhal dan
excess - qormi
06 Novembru 2009 02:05 PM
tkunu ha torganizzaw xi tournament iehor ghidulna ax kien organizzat vera tajjeb u hadna pjacir. prosit ta lorganizzajoni
Kevin Agius [Webmaster] - Naxxar
06 Novembru 2009 04:55 PM
Grazzi mill-qalb lill kull team li ha sehem fil-Football Tournament li sar nhar il-Hadd 1 ta'Novembru. Ghall minn ma setax jattendi - Kien tournament interesanti fejn kien hemm timijiet ta' l-istess livell jikompettu ma' xulxin. Proset kbira tmur ghat-team rebbieh Excess li rebah l-ewwel premju. Grazzi lill kull team iehor ha sehem u li apprezza l-hidma u l-organizazzjoni professjonali li kien hemm f'dan it-Tournament.
mariella chetcuti tezoriera - naxxar
09 Novembru 2009 11:29 AM
Nixtieq nghid proset lil Peace Brass Ensemble taht it-tmexxija ta l-assistent surmast li tat kuncert mill-isbah nhar is-Sibt li ghadda fil-kazin. Kellna attendenza tajba hafna u kummenti pozitivi u nkoraganti hafna. Grazzi ghal darb'ohra.
kevin grech - naxxar
09 Novembru 2009 04:09 PM
Prosit kbira lil bandisti kollha li daqqew mal brass ensemble tas socjeta u lil assistent surmast.
Emanuel Mizzi - Victoria Gozo
12 Novembru 2009 05:35 PM
Ghal gieh l-istorja nixtieq naraf li l-Banda Peace u l-Banda La Stella t'Ghawdex ghal xi zmien kienu that it-tregija tas-Surmast Gaetano Grech li nafu li hu mexxa il-Banda Cittadina La Stella bejn s-sena 1902-1905.
partitarju TA L-ewwel banda Naxxarija - naxxar
22 Novembru 2009 08:10 PM
Nixtieq nifrah lil daniel bonavia talli qed jiehu hsieb jirranga dak li hemm bzonn fis-sala unika u sabiha ta fejn hemm l-isnooker. Prosit ukoll tax xol li qed jamlu kummissjoni zghazagh ta l-attivitajiet li qed jaghmlu u talli bhal ma ghamlu fil-passat ha jergaw jorganizzaw il-kampanja tal-milied bil PA System bid-daqq tal carols fit-toroq principali tan-naxxar. Nifrah ukoll minn hawn lil Anthony deguara talli flimkien ma xi individwi ohra ha inkarigu minn jeddu biex tigi irestawrata il-kapella tal-kazin. L-ahhar u mhux l-inqas nghid prosit lil kull min qed jahdem biex insebhu il-kazin taghna u lil kull min qed jahdem biex nergaw inpoggu isem il-kazin taghna fuq quddiem fejn jixraqlu. Kulhadd hu bzonjuz u kulhadd jista jaghti daqqa tid tikka kemm hi tikka. Bhekk ejjew dejjem inkunu possittivi u nharsu il-quddiem. VIVA IL-BANDA PEACE U VIVA MARIJA BAMBINA

Aħbarijiet Riċenti

Kalendarju tax-Xahar

 • April 2024
  ĦadTneTliErbĦamĠimSib
  31123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  2829301234
  567891011

Mill-Arkivji

Ħajr lil

Segwijna fuq Facebook

Segwijna fuq Spotify