Servizzi li jmiss tal-Banda

[1-5] minn 5 artikli

FESTA: Ħruġ minn-Niċċa b'akkumpanjament mill-Banda Peace - 28 ta' Awwissu

Ninsabu biss ftit granet il-bogħod mill-ftuħ tal-Festa 2019. Nhar l-Erbgħa 28 ta' Awwissu waqa l-quddies tas-7:00pm, il-banda Peace bħal kull sena bi privileġġ u unur kbir ser tkun qiegħda takkumpanja l-ħrug tal-Istatwa ta' Marija Bambina minn-Niċċa. Wara l-quddiesa, l-BANDA PEACE tiftaħ il-Festa b'Marċ li jibda mid-Dar Sagra Familja fi Triq il-Markiż Scicluna, sal-Pjazza fejn tilqa' l-Istatwa Titulari fil-bieb tal-Knisja. Dan is-servizz huwa rregalat lill-Festa minn din is-Soċjeta'.  Wara ċ-ċelebrazzjoni jkun hemm Marċ Brijjuż fil-Pjazza u Vjal ix-Xogħol.

FESTA: BAMBINAFEST! Nhar is-Sibt, 31 ta' Awwissu

Wara s-suċċess tas-sena l-oħra, ser tiġi organizzata għat-Tieni darba l-attivita' BAMBINAFEST, fejn ser niltaqaw fil-5:00pm fil-pjazzetta ta' Triq Castro għal ċelebrazzjoni bl-istatwa ta' MARIJA BAMBINA fejn l-istess statwa tintrefa mit-tfal. Wara 'PARTY' KBIR għat-tfal fis-Sala tal-Każin. Biljetti minn OTTO Clubhouse jew mill-membri tal-Kummissjoni Żgħażagħ.

FESTA: Il-Marċ Popolari tal-5 tax-xahar - 5 ta' Settembru

Il-5 ta' Settembru saret ġurnata wisq mistennija minn-Naxxarin kollha għaliex iż-żgħażagħ u partitarji tas-Soċjeta' jħejju marċ brijjuż b'daqq ta' Marċi Brijjużi mat-toroq Naxxarin fejn fl-10:00pm il-banda tidħol fil-pjazza għal marċ brijjuż fost il-brijju tal-partitarji qalbiena tagħna. Il-Banda Peace tibda ddoqq fit-8:30pm minn Vjal ix-Xogħol, il-Pjazza, Castro, Nutar Debono Bużjett, San Pawl, Parroċċa, Oratorju, San Ġorġ, il-Kbira u jispiċċa fil-Pjazza fost il-briju u l-entużjażmu taż-Żgħażagħ u Partitarji.

FESTA: Programm Mużikali ta' Lejliet il-Festa fuq il-Planċier - 7 ta' Settembru

Nhar is-Sibt, 7 ta' Settembru fl-lejliet il-Festa ta' Ommna Marija Bambina, il-banda Peace ser teżegwixxi Programm fuq il-Planċier tas-Soċjeta' fil-Pjazza taħt id-direzzjoni tas-Surmast Direttur Naxxari Lino Pirotta bl-għajnuna tal-Assistent Surmast Joseph Chircop. Jakkumpanjaw lill-Banda Mary Spiteri, Nicole Frendo u Georg Zammit. Jippreżenta l-Programm, s-sur Tonio Vella.

 

FESTA: Il-BANDA PEACE ddoqq waqt il-PURĊISSJONI tal-FESTA TA' MARIJA BAMBINA - 8 ta' Settembru

Waslet il-FESTA.... Nhar il-Ħadd 8 ta' Settembru, l-BANDA PEACE għal sena oħra ser terġa takkumpanja b'UNUR u PRIVILEĠĠ kbir l-istatwa tant għal qalb in-NAXXARIN, l-istatwa titulari ta' Marija Bambina. Il-Banda Peace ser tkun qiegħda ddoqq matul il-PURĊISSJONI kollha l-INNIJIET Marjani u Popolari tas-Soċjeta' tagħna. Il-Banda umbat tagħlaq il-Festa b'daqq ta' AVE MARIA minn fuq il-Planċier tas-Soċjeta'. 

[1-5] minn 5 artikli
 
Niċċelebraw l-10 sena Anniversarju tas-sit www.bandapeacenaxxar.com
Servizzi Mużikali tas-Sajf 2019