Guestbook - Żżomm Kuntatt Magħna

Isem:
 
Email:
 
Lokalita':
 
Kumment:
 
 
 
 
X'inhu r-riżultat ta' din is-somma? 8 + 9 =
 
 
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
23  
Anthony Deguara - Naxxar
13 Settembru 2009 01:51 PM
Prosit tas-site elettoroniku tal-Peace Band Club,vera sabiha u m hawnx bhalha.Nixtieq li titfaw ritratti tal festi kollha li daqqet l banda taghna fin-Naxxar.Grazzi.
Alan Joseph Adami - Fgura
13 Settembru 2009 04:49 PM
Prosit tas-sit, inheggigkom tidhlu fis-sit tal- Ghaqda Madonna Addolorata www.gamfgura.com .
maryann agius - naxxar
13 Settembru 2009 05:56 PM
Nixtieq nghid prosit lil kevin ta dan is site veru bicca xoghol tajba,u nixtieq nghid prosit kbira liz zghazah ta l atmosfera li holqu u prosit talli ma waqawx ghal provokazjonijiet li sarulhom keep it up.
Mark Agius - qawra
13 Settembru 2009 07:50 PM
Prosit kevin ta dan is-site professjonali.Ikollok bzonn xi ghajnuna,ghidli. Prosit tal-festa sabieha li kellna ad unur lil MARIJA BAMBINA.Jien bhala editur nixtieq nghid grazzi lil benefatturi,soci u hbieb kif ukoll lil minn ireklama f'dawn it-22 edizzjoni tal-ktieb tal-festa li dejjem kien ta l-ghola livell u gieh ghal din is-socjeta. Grazzi lil kullhadd u issa inkomplu nahdmu ghal festi tal-150 sena banda ghas-sena2012.
Joseph Vassallo - Siggiewi
13 Settembru 2009 10:34 PM
Prosit hafna ghal din is-site ghal mod professjonali kif inhi prezentata. Kuragg u awguri ghall-futur
censu - iklin
14 Settembru 2009 12:20 AM
Prosit hafna tal-website king. prosit ukoll lil kull min ta sehem biex kelna festa sabiha. Prosit lil kull min kellu sehem fil program ta lejlet il-festa li kien success u prosit hafna liz zghazagh li sena wara sena dejjem qedin jizdiedu. viva l-ewwel u laqwa banda NAXXARIJA.
charmaine - naxxar
14 Settembru 2009 12:30 AM
proset hafna tal website giet sabiha hafna. Good luck al quddiem
Victor Gauci - Naxxar
14 Settembru 2009 07:43 PM
Prosit Kevin. Dak li jidhirlek li hu tajjeb ghamlu!
Matthew John Scicluna - Naxxar
15 Settembru 2009 10:10 AM
Prosit Kev al website verament bis sens... Prosit u grazzi lil kulhadd li fil jiem tal festa ha sehem maghna u taghna daqqa t'id, specjament dawk li hadmu is sena kollha biex dejjem nibqaw niksbu is success tul l-istorja tal kbira banda taghna....Il -banda PEACE!!! Grazzi
kevin grech - naxxar
15 Settembru 2009 04:18 PM
prosit hafna tar-ritratti u videos li gew mehudin minn edward azzopardi. jalla kulhadd jibqa jahdem ghal ghan wiehed li nkabbru isem il-kazin.

Aħbarijiet Riċenti

Kalendarju tax-Xahar

 • Mejju 2024
  ĦadTneTliErbĦamĠimSib
  2829301234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930311
  2345678

Mill-Arkivji

Ħajr lil

Segwijna fuq Facebook

Segwijna fuq Spotify