Gallery Album: FESTA: Nhar il-Festa filgħodu - 8 ta' Settembru

Nhar is-Sibt 8 ta' Settembru propju f'jum il-Festa għażiża tagħna ta' Marija Bambina, s-Soċjeta' Mużikali Peace organizzat attivita' tal-FESTA għaż-żgħażagħ u l-Partitarji f'OTTO Clubhouse. Numru sabiħ ta' partitarji tas-Socjeta' inngħaqdu llkoll flimkien sabiex joħolqu brijju fil-pjazza Naxxarijja quddiem is-sede tagħna. Pero' din ma kinetx l-aħħar attivita' tal-Festa għalina, għaliex filgħaxija b'unur u privileġġ kbir daqqejna bħal kull sena fil-purċissjoni mal-istatwa Titulari u Devota ta' Ommna Marija Bambina. Viva Marija Bambina u l-Banda tal-Patruna!

Ritratti [ 31 ]

Ħajr lill-Edward Azzopardi tar-ritratti