Gallery Album: Feature tal-Festa 2019

Il-Feature tal-Festa li ntwera fil-5 ta' Settembru 2019 fil-pjazza tan-Naxxar fit-Tieni Jum tat-Tridu.

Feature tal-Festa 2019


Ħajr lill-Joseph Pullicino tar-ritratt u lill-Steve Zammit Lupi tal-Muntaġġ tal-Feature