Gallery Album: Servizz Mużikali: Festa Madonna tal-Karmnu ġewwa ż-Żurrieq - 21 ta' Lulju

Nhar il-Ħadd 21 ta' Lulju, l-Banda Peace tat servizz mużikali ġewwa ż-Żurrieq għal Festa tal-Madonna tal-Karmnu fejn bdiet iddoqq fis-6:00pm b'sett ta' marċi brijjużi mat-toroq taż-Żurrieq. Il-Banda Peace assistit ukoll għal ħruġ u d-dħul tal-istatwa tal-Madonna tal-Karmnu b'daqq tal-Ave Maria, Fior del Carmelo, u bosta innijiet Marjani. Idderieġa l-Banda Peace, l-assistent surmast, Mro. Joseph Chircop. 

Ritratti [ 72 ]

Ħajr lill-Edward Azzopardi tar-ritratti