Gallery Album: BambinaFest - 31 ta' Awwissu

Wara s-suċċess tas-sena l-oħra, ġiet organizzata għat-tieni darba l-attivita' BAMBINAFEST li bdiet fil-5:00pm mill-pjazzetta ta' Triq Castro. Iċ-ċelebrazzjoni bl-istatwa ta' MARIJA BAMBINA, fejn l-istess statwa ntrefat mit-tfal stess. Wara ġie organizzat 'PARTY' kbir għat-tfal fis-Sala tal-Każin. 

Nixtiequ nieħdu l-opportunita' sabiex għal darb oħra nirringrazzjaw lill-ġenituri u lill-adulti li akkumpanjawhom. 

Diretta: Waqt il-purċissjoni tat-Tfal

Diretta: Waqt il-Party tat-Tfal

Ritratti [ 61 ]

Ħajr lill-Edward Azzopardi tar-ritratti