Gallery Album: Servizz Mużikali: Festa tal-Qalb bla Tebgħa ta' Marija f'Burmarrad - 29 ta' Ġunju

Nhar is-Sibt 29 ta' Gunju fit-8:30pm, l-Banda Peace ġiet mistiedna sabiex iddoqq l-ewwel Servizz Mużikali tagħha barra r-raħal għal dan is-Sajf. Il-Banda Peace giet mistienda sabiex tagħti s-sehem mużikali tagħha fil-marċi brijjużi u l-Programm Mużikali ta' Lejliet il-Festa tal-Qalb bla Tebgha ta' Marija gewwa Burmarrad. Jidderieġi l-Programm Mużikali, s-surmast Direttur tal-Banda Peace, Mro. Lino Pirotta.

Ritratti [ 49 ]

Ħajr lill-Edward Azzopardi tar-ritratti