Gallery Album: 24 ta' Lulju - Festa Madonna tal-Karmnu - Zurrieq

Il-Banda Peace ddoqq ġewwa ż-Zurrieq fil-Festa tal-Madonna tal-Karmnu. Il-Banda ddaqqet marċ qabel ħruġ il-vara tal-Madonna, umbat daqqet għall-ħruġ tal-vara minn fuq il-planċier u għad-dħul ta' l-istess vara minn fuq l-istess planċier.
Ritratti [ 25 ]

Ħajr lill-Edward Azzopardi tar-ritratti