Gallery Album: Kumitat Eżekuttiv 2017 - 19

It-Tieni filliera - mix-xellug għal lemin: Mario Bonavia (Direttur Każin), Anthony Cauchi (Direttur Banda), Emily Bonavia (Direttriċi Nisa), Kyle Pirotta (Arkivista), Jean Paul Muscat (Direttur Żgħażagħ). L-Ewwel filliera - mix-xellug għal lemin: Mariella Chectcuti (Kaxxiera), Edward Azzopardi (Viċi President), Dott. Martin Fenech L.L.D. (President), Matthew Pullicino (Segretarju Ġenerali), Ryan Cauchi (Assistent Segretarju).
Ritratti [ 1 ]

Ħajr lill-Edward Azzopardi