Gallery Album: 16 ta' Settembru - Dħul fin-Niċċa

Nhar il-Ħadd 16 ta' Settembru wara l-quddiesa tas-6:30pm saret purċissjoni fil-Knisja bl-istatwa titulari ta' Marija Bambina san-niċċa tagħha. Numru sabiħ ta' membri ta' din is-Soċjeta' taw is-sehem tagħhom billi refaw l-istatwa.
Ritratti [ 9 ]

Ħajr lill-Graziella Cachia tar-ritratti.