100 sena f'Palazzo Vittoria (1917 - 2017)

Soċjeta Mużikali Peace A.D. 1862 - Naxxar

Bhall-lum 130 sena ilu, fid-19 ta’ April, 1887 Ljun XIII onora lil Vincenzo Bugeja (1820 - 1890) bit-titlu ta’ Markiz tal-Papa.

Fl-1862, Bugeja waqqaf u kien l-ewwel president tal-ewwel ‘Banda Musicale’ fin-Naxxar li hadet l-isem ta’ ‘Banda Melita’ u aktar tard issemmiet ‘Filarmonika La Pace’. Illum, 155 sena wara, din is-Socjetà hi maghrufa bhala l-Peace Band Club.

Niftakru wkoll li fl-1917, jigifieri mitt sena ilu, l-Banda taghna dahlet fil-Kazin gdid taghha ‘Palazzo Vittoria’ fil-pjazza principali li kienet ir-residenza tal-familja Bugeja.

Ritratt: Edward Azzopardi

Hajr: Il-Kazin Malti, Valletta

L-aħħar aġġornament sar nhar: L-Erbgħa, 19 ta' April 2017