Ġbir ta' Fondi b'risq NIGEL mis-Soċjeta' Peace

Soċjeta Mużikali Peace A.D. 1862 - Naxxar

Is-Socjeta' Muzikali Peace bhala Socjeta' li hija vicin il-poplu specjalment dak Naxxari, qieghdin nheggu lill-partitarji u membri ta' din is-Socjeta' sabiex kull minn jista jghin b'modd finanzjarjament lic-ckejken Nigel jista jaghmel dan billi jitfa d-donazzjoni tieghu fil-bott li hemm fuq il-bar tal-OTTO Clubhouse (bar tal-kazin). 

Id-donazzjoni tieghek ser tkun qieghda tigi prezentata nhar is-Sibt, 22 ta' April qabel il-loghba ta' Naxxar Lions kontra Sirens.

Ghal minn ma jafx, Nigel huwa tifel ta' hdax il-sena minn-Naxxar, li jehtieg donatur minhabba problemi serji f'qalbu.

L-aħħar aġġornament sar nhar: L-Erbgħa, 12 ta' April 2017