Kondoljanzi lill-familji Buhagiar u Gauci

Soċjeta Mużikali Peace A.D. 1862 - Naxxar

Sfortunatament il-bieraħ tħabret il-mewt ta' omm is-sur Joe Buhagiar (magħruf aħjar bħala tal-Ajru) li huwa bandist u membru attiv fis-Soċjeta',u omm s-sinjura Mary Gauci li għal diversi snin kienet parti mill-Kummissjoni Nisa u hija membru attiva ħafna fis-Soċjeta'.

Il-Funeral ser isir nhar il-Ġimgħa 24 ta' Frar fl-4:00pm, fil-Knisja Arċipretali tan-Naxxar. 

Agħtiha O Mulej il-mistrieħ ta' dejjem, id-dawl ta' dejjem jiddi fuqha, tistrieħ fis-sliem. Ammen. 

L-aħħar aġġornament sar nhar: Il-Ġimgħa, 24 ta' Frar 2017