Insellmu lil ħuna Joe Falzon

Soċjeta Mużikali Peace A.D. 1862 - Naxxar

Is-Socjetà Muzikali Peace issellem lil huna Joe Falzon maghruf man-Naxxarin (Tan-Naw / Borom) li mar igawdi l-Hajja ta’ dejjem. Joe kien dilettant kbir tal-Gimgha l-Kbira fin-Naxxar u ammiratur tal-Banda Peace. Ta’ kull sena kien jiehu hsieb il-Vara l-Kbira w erhilu jiehu pjacir bil-Marci Funebri li l-Banda Peace issemma tul it-triq tal-purcissjoni. Min hawn naghtu l-kondoljanzi lill-familjari tieghu u nirringrazzjawh ta’ kull sostenn li taghna.

 

Ritratt: Images Photo Studio

 

 

L-aħħar aġġornament sar nhar: L-Erbgħa, 8 ta' Frar 2017