Aħbarijiet riċenti

[6-10] minn 325 artikli
<
>

Tiżżanżan Faldrappa ġdida għal Ġimgħa l-Kbira 2021

Nhar il-Ħadd 28 ta' Marzu ġiet mżanżna faldrappa ġdida mal-gallarija prinċipali tal-każin biex tikkumplimenta mal-armar preżenti. Nixtiequ nirrangrazjaw lill-artisti li ħadmu fuq din il-faldrappa fosthom lill-President tas-Soċjeta', s-sur Edward Azzopardi għad-disinn, lil Redrian Micallef u Abigail Micallef għall-ħjata u sfumar u lill-benefatur ta' din il-faldrappa, s-sur Ruben Magro.

Grazzi mill-qalb.

Inawgurazzjoni ta' Proġetti mportanti - 19 ta' Frar

Nhar il-Ġimgħa, 19 ta’ Frar, 2021 fil-Każin tas-Soċjetà Mużikali Peace tan-Naxxar, saret l-inawgurazzjoni ta’ erba’ proġetti importanti, li ġew ko-finanzjati mill-gvern jew entitajiet oħra.

Reġistrazzjoni tas-Soċji 2021 minn nhar il-Ħadd, 6 ta' Diċembru 'l quddiem

Minn nhar il-Ħadd, 6 ta' Diċembru, l-membri tal-Kumitat Ċentrali ser ikunu qiegħdin f'OTTO Clubhouse sabiex tkunu tistaw tirreġistraw bħala Soċji għas sena 2021. Għalhekk inħeġġukom sabiex minn nhar il-Ħadd 6 ta' Diċembru l-quddiem taslu wasla sa' OTTO Clubhouse sabiex iġġeddu t-tessera tagħkom jew tissieħbu għal ewwel darba mal-ewwel banda Naxxarijja.

Larinġ ta' Malta għall-bejgħ mill-Każin

Il-membri tal-Kummissjoni Żgħażagħ fi ħdan is-Soċjeta' għal sena oħra ser ikunu qiegħdin ibiegħu l-larinġ ta' Malta kull nhar ta' Ħadd mis-7:00am 'l quddiem minn ġol-każin. Għal ordnijiet tistaw tikkuntatjaw lis-sur Christian Zammit fuq 7922 1224.

Bejgħ ta' Poinsettia b'risq il-Proġetti tal-Każin

Dan il-Milied, ordna l-Poinsettia tiegħek mis-Soċjeta' Mużikali Peace u tkun qiegħed tgħin biex is-Soċjeta' tkompli twettaq proġetti ġodda u tkompli tkabbar il-kwalita fit-tagħlim tal-mużika b'xejn. Grazzi

Jibda x-xahar t'Ottubru ddedikat lill-Madonna tar-Rużarju

Ix-xahar t'Ottubru beda' u għal ħafna devoti tal-Madonna, x-xahar ta' Ottubru huwa dejjem wieħed speċjali għaliex huwa x-xahar ddedikat lill-Madonna tar-Rużarju. Għalhekk, huma bosta nies li matul ix-xahar t'Ottubru jagħżlu li jesprimu d-devozjoni Marjana tagħhom permezz tat-talba tar-Rużarju.

 

[6-10] minn 325 artikli
<
>
 
KURAĠĠ - COVID-19
Festa 2020