Majjalata - Nhar is-Sibt 27 ta' Awwissu

Soċjeta Mużikali Peace A.D. 1862 - Naxxar

Data tal-Attivita: Is-Sibt, 27 ta' Awissu 2016

Hekk kif il-Festa tinsab biss ftit granet il-boghod, bhal kull sena s-Socjeta' Muzikali Peace ser torganizza attivita' fil-Pjazza. Din is-sena b'differenza mis-snin precedenti, s-Socjeta' Muzikali Peace qed torganizza MAJJALATA fil-Pjazza. Il-Majjalata ser tibda fit-8:00pm fejn ser ikun hemm ikel, xorb u bosta rigali x'jintrebhu. Divertiment garantit mal-kantant popolari Renato flimkien ma' kantanti ohra.

Inheggu lil kulhadd specjalment lill-membri, bandisti, socji u partitarji ta' din is-Socjeta' sabiex jattendu ghal din l-attivita' gewwa l-pjazza. Niltaqghu propju gurnata qabel il-Hrug minn-Nicca tal-istatwa titulari ta' Marija Bambina.

Bookings miftuhin minnghand OTTO Clubhouse, il-Kumitat Centrali u l-helpers tas-soltu.

L-aħħar aġġornament sar nhar: Il-Ħamis, 28 ta' Lulju 2016


1 
Soċjeta' Mużikali Peace Amministrazzjoni - Naxxar
23 Awissu 2016 01:01 PM
BOOKINGS MIFTUHIN! Ibbukjaw jew minnghand il-membri tal-Kumitat Centrali, jew minn OTTO Clubhouse, jew gentilment ibghatu email fuq info@bandapeacenaxxar.com GRAZZI!