Attivitajiet li jmiss

Quddiesa għar-Ruħ is-Soċji, Bandisti u Benefatturi tas-Soċjeta' - 25 ta' Novembru

Nhar il-Ħadd 25 ta' Novembru fil-11:00am ġewwa l-knisja Arċipretali tan-Naxxar, ser issir quddiesa għar-Ruħ is-Soċji, Bandisti, u Benefatturi tas-Soċjeta' Mużikali Peace.

 

Coffee Morning mill-Kummissjoni Nisa - 27 ta' Novembru

Nhar it-Tlieta 27 ta' Novembru fid-9:30am, l-Kummissjoni Nisa fi ħdan is-Soċjeta' Mużikali Peace' ser torganizza Coffee Morning ġewwa s-Sala Marija Bambina fis-sede tas-Soċjeta' tagħna. Il-membri tal-Kummissjoni Nisa jixtiequ jħeġġukom sabiex tattendu għal din l-attivita'. 

Kunċert Strumentali ġewwa t-Teatru Manoel - 2 ta' Diċembru

Il-banda Peace ser ittellgħa Kunċert Strumentali nhar il-Ħadd, 2 ta' Diċembru fl-okkażjoni tal-Festa ta' Santa Ċeċilja ġewwa l-eqdem Teatru fl-Ewropa, t-Teatru Manoel. Dan il-kunċert ser isir taħt il-patroċinju distint tal-E.T. Marie Louise Coleiro Preca, President ta' Malta.

The Grand New Years Eve Dinner - 31 ta' Diċembru

Din is-sena s-Soċjeta' Mużikali Peace wara s-suċċess li kelna s-sena l-oħra waqt l-ikla tal-Milied, din is-sena ser norganizzaw New Years Eve - The Grand Dinner - nhar it-Tnejn, 31 ta' Diċembru fis-Sala Marija Bambina mid-9:00pm il-quddiem. Din is-sena ser jkollna lill-mużiċist u kantant bravu Jason Bugeja li ser ikun qed idoqq il-pjanu u jkanta LIVE mużika festiva fis-Sala Marija Bambina waqt din l-attivita' mill-isbaħ.

...aktar Attivitajiet